מחירון מצטרפים חדשים

סלקום פלאפון פרטנר 1G 20 ש"ח 22 ש"ח 2G 22 ש"ח 3G 25 ש"ח 25 ש"ח 25 ש"ח 5G 30 ש"ח 6G 35 ש"ח 10G 39 ש"ח 39 ש"ח 12G 41 ש"ח 17G 47 ש"ח 20G 48 ש"ח 30G 69 ש"ח 50G 89 ש"ח 59 ש"ח 65 ש"ח 100G 79 ש"ח